ประกาศ
ด้วยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
โดยดำเนินการปิดระบบให้บริการวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.

เข้าสู่ระบบ (Login)