ประกาศ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการข้อมูลการนำเข้าส่งออกภายใต้ NSW และความตกลงทางการค้า (ระบบ e-mit) ลงทะเบียนเข้าอบรมตาม QRCode ที่แนบ และเข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ตามกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

ด้วยกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการข้อมูลการนำเข้าส่งออกภายใต้ NSW และความตกลงทางการค้า (electronic measure of international trade : e-mit) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ e-report เดิม เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีมาตรการควบคุมหรือจัดระเบียบการนำเข้า รวม 10 รายการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานจริง และไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนลงทะเบียนเข้าอบรมตาม QRCode ที่แนบ และเข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ตามกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มสินค้าที่ต้องรายงานการนำเข้า (ส้ม หอมแดง เครื่องในสุกร เครื่องทำน้ำอุ่น และน้ำร้อนระบบก๊าซ เกลือ เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน และเครื่องพิมพ์อินทาลโย) เวลา 8.30 – 12.00 น
  2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มสินค้าที่ต้องจดแจ้งการนำเข้า (มันสำปะหลัง และสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต และกลุ่มสินค้าที่ต้องแจ้งข้อมูลสมาชิกก่อนส่งออก (ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง) เวลา 13.00 – 16.30 น

ขอเชิญท่านหรือผู้แทนลงทะเบียนเข้าอบรมตาม QRCode ที่แนบ

เมื่อท่านกดส่งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ารวมอบรมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Link สำหรับเข้าร่วมอบรมผ่าน โปรแกรม Zoom ให้ท่านเก็บ Link ดังกล่าวไว้ เพื่อใช้ในการเข้าอบรม ตามวันและเวลากำหนด ล่างนี้

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมสินค้า (ส้ม ,หอมแดง ,เครื่องในสุกร ,เกลือ , เครื่องทำน้ำอุ่นฯ ,เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน , เครื่องพิมพ์อินทาลโย)

27/5/2565 รอบเช้าเวลา 08.30 น.

https://zoom.us/j/91351771685?pwd=bmUyZjRSSHY4VS9VVmpMVDdYSHZRUT09

(Meeting ID: 920 0259 2787 Passcode: 053729)

Link สำหรับการเข้าร่วม อบรมสินค้า (มันสำปะหลัง , ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง , สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต)

27/5/2565 รอบบ่ายเวลา 13.00 น.

https://zoom.us/j/93709691939?pwd=bHpJVC9jSUlZVkwvekZ2M1UyMU9iUT09

(Meeting ID: 913 5177 1685 Passcode: 747754)

*** ประกาศ ***
ทั้งนี้ ผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบฯ สามารถ ศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ที่นี่ หรือ
หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2547-4837 / 0-2547-4826 / 0-2547-4838 / 0-2547-4810
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

เข้าสู่ระบบ (Login)

ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
กรมการค้าต่างประเทศเปิดใช้ระบบจดแจ้งนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบรายงานการส่งออก-นำเข้าสินค้า (e-Report)
https://e-report.dft.go.th และเชื่อมโยงข้อมูลใบจดแจ้งการนำเข้าผ่านระบบ NSW กับกรมศุลกากร
ผู้นำเข้าสามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้โดย Login ด้วย Username กลาง และ Password ในกรณีไม่เคยมี Username กลาง และ Password
และขอให้มาดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
โดย ส่งคำขอฉบับจริง ทางไปรษณีย์ มาที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการเข้าใช้งานระบบจดแจ้งนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตได้ที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2 โทร.02 547 5124 หรือ e-mail: ind2mtad@gmail.com

หมายเหตุ : กรณีที่ได้ Login เข้าระบบจดแจ้งด้วย Username กลาง และ Password แล้ว ไม่พบข้อมูลบริษัท สาเหตุเนื่องจากยังไม่มีข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตในฐานข้อมูลของกรมฯ
ในการนี้ ขอให้ท่านดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตใหม่ ตามรายละเอียดด้านบน