การแก้ปัญหาสำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์ e-Report ด้วย Google Chrome แล้วพบข้อความ “การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว


การแก้ปัญหาสำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์ e-Report ด้วย Google Chrome แล้วพบข้อความ “การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว”

1. คลิกที่ตัวเลือก ขั้นสูง


2. เลือก ไปยัง e-report.dft.go.th …