กรณีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์แสดงผลหน้าเว็บไม่ถูกต้อง (Internet Explorer)


1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer ทำการคลิกขวาที่พื้นที่ว่าง และเปิด Menu bar (ดังรูป)

2. คลิก Tools --> Compatibility View settings --> พิมพ์ dft.go.th ลงในช่อง (ดังรูป) --> คลิก Add --> ติ๊กถูกที่ช่องด้านล่าง (ดังรูป) --> คลิก Close