ใช้ User Name สำหรับ Log in เข้าสู่ระบบ e-Report ไม่ได้?


กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับ Username/Password กรุณาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-547-4829 / 02-547-4837 / 02-547-4754