กลุ่ม LINE “นำเข้ามันสำปะหลัง DFT” เพื่อติดตามข่าวสารจากกรมฯ และแจ้งปัญหาการใช้งาน


ท่านสามารถเข้ากลุ่ม LINE “นำเข้ามันสำปะหลัง DFT” เพื่อติดตามข่าวสารจากกรมฯ และแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-Report มันสำปะหลังเท่านั้น

***ห้ามคุยเล่น ไม่งั้นจะถูกบล็อก***

สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม